بسته شدن راه‌ها در شمال غرب اسپانیا

بسته شدن راه‌ها در شمال غرب اسپانیا
بارش برف سبب بسته شدن جاده‌ها و اختلال در عبور و مرور شد و چندین مورد بهمن در منطقه استوریاس روی داد.
منبع خبر : iribnews.ir