تصویب طرح تفصیلی شمال غرب مشهد

تصویب طرح تفصیلی شمال غرب مشهد
طرح تفصیلی پهنه شمال غرب مشهد امروز در جلسه علنی شورای اسلامی این شهر بررسی و تصویب شد.
منبع خبر : yjc.ir