تعیین نرخ خرید گندم در خراسان جنوبی

نرخ خرید گندم از کشاورزان در خراسان جنوبی تعیین شد.
منبع خبر : iribnews.ir