روز یازدهم ماه رمضان؛ دعا و ترتیل قرآن

خدایا در این ماه نیکی را پسندیده من گردان ...
منبع خبر : iribnews.ir