سایه شوم کرونا بر بازی‌های المپیک ژاپن 

سایه شوم کرونا بر بازی‌های المپیک ژاپن 
ویروس شوم کرونا بر بازی‌های المپیک ژاپن سایه افکنده است و احتمال دارد رقابت‌های المپیک لغو شود.
منبع خبر : iribnews.ir