فراخوان جذب پلیس افتخاری در فارس

فراخوان جذب پلیس افتخاری در فارس
رئیس پلیس آگاهی استان فارس از جذب پلیس افتخاری متناسب با شرح وظایف این پلیس خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir