موافقت امیر کویت با استعفای دولت

موافقت امیر کویت با استعفای دولت
امیر کویت امروز(دوشنبه) استعفای نخست وزیر و وزرای کابینه این کشور را پذیرفت.
منبع خبر : mehrnews.com