همایش گرامیداشت شهید سلیمانی در غزه

همایش گرامیداشت شهید سلیمانی در غزه
همایش فرهنگی گرامیداشت یاد سپهبد شهید سلیمانی در غزه برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir