ترکمنستان تعرفه حمل کالای ترانزیتی ایران را لغو کرد

ترکمنستان تعرفه حمل کالای ترانزیتی ایران را لغو کرد
مدیر پایانه مرزی لطف آباد خراسان رضوی گفت:کشور ترکمنستان عوارض سنگین حمل کالای ترانزیتی توسط ایران از این مرز زمینی و دیگر مرزها را لغو کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir