قربانیان سیل در آلمان و بلژیک به ۱۶۸ نفر افزایش یافت

قربانیان سیل در آلمان و بلژیک به ۱۶۸ نفر افزایش یافت
تاکنون مرگ ۱۶۸ نفر براثر سیل ویرانگر در آلمان و بلژیک تایید شده و صدها نفر همچنان جزو مفقودشدگان هستند.
منبع خبر : mehrnews.com