توضیحات خاندوزی در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی

توضیحات خاندوزی در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی
وزیر اقتصاد گفت: با ارائه یک برنامه عملیاتی به هئیت دولت در صدد رفع مشکل ۱۰ ساله دپوی کالاها در سازمان اموال تملیکی در عرض چند ماه بودیم.
منبع خبر : yjc.news