توضيحات مجموعه ارم در خصوص آتش سوزي عصر امروز

توضيحات مجموعه ارم در خصوص آتش سوزي عصر امروز
ساختمان متروکه هتل ارم که از ۲ هفته پیش به دلیل ناایمن بودن در دست تخریب بود، ساعتی پیش طعمه حریق شد.
منبع خبر : iribnews.ir