سازمان هواپیمایی، مخالف یا موافق تعیین کف قیمت بلیت هواپیما؟

سازمان هواپیمایی، مخالف یا موافق تعیین کف قیمت بلیت هواپیما؟
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این سازمان با تعیین کف قیمت فروش بلیت هواپیما مخالف است و این رویه را اصلاح خواهیم کرد.
منبع خبر : iribnews.ir