مدیریت بحران در زلزله تهران

مدیریت بحران در زلزله تهران
مدیریت مطلوب شرایط اضطراری پس از بلایا، بستگی به هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های قبلی دارد.
منبع خبر : iribnews.ir