بازدید مخبر از مرکز مانیتورینگ مدیریت راه‌های کشور

بازدید مخبر از مرکز مانیتورینگ مدیریت راه‌های کشور
معاون اول رئیس‌جمهور از مرکز مانیتورینگ مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بازدید کرد.
منبع خبر : mehrnews.com