نداشتن سند آمایش؛ ریشه مکان یابی نادرست صنایع آب بر

نداشتن سند آمایش؛ ریشه مکان یابی نادرست صنایع آب بر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ریشه مکان یابی نادرست صنایع آب بر، نداشتن سند آمایش سرزمینی است، گفت:د عدالت محور نبودن توزیع بودجه‌ها و طرح ها، سطحی نگری و نداشتن آینده نگری موجب شده است این اتفاق‌ها رخ دهد.
منبع خبر : iribnews.ir