اقتصاد برق در کشور مهم‌ترین معضل این صنعت است

اقتصاد برق در کشور مهم‌ترین معضل این صنعت است
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا گفت: تا اقتصاد برق درست نشود، اتفاق‌های مهم این صنعت، مهجور خواهد ماند.
منبع خبر : iribnews.ir