ایران هیچگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی‌پذیرد

ایران هیچگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی‌پذیرد
رئیس جمهور گفت: ايران آمادگی دارد تمام ظرفیت‌های خود را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن بکار گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir