شهادت «عواوده» اشغالگران را در مسیر رویایی مجدد قرار خواهد داد

شهادت «عواوده» اشغالگران را در مسیر رویایی مجدد قرار خواهد داد
مسئول دفتر رسانه ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره سلامت «خلیل عواوده» اسیر دربند زندان های رژیم صهیونیستی هشدار داد.
منبع خبر : mehrnews.com