ایجاد امنیت اقتصادی موضوع مهمی است /احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور از سوی دستگاه قضا

ایجاد امنیت اقتصادی موضوع مهمی است /احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور از سوی دستگاه قضا
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:برخی برای سرمایه گذاری در کشور امنیت اقتصادی ندارند.
منبع خبر : yjc.news