تکذیب شایعه فرونشست مسجد وکیل

تکذیب شایعه فرونشست مسجد وکیل
مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی شیراز گفت: در مسجد وکیل به روی بازدیدکنندگان باز است.
منبع خبر : yjc.news