تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان تا پایان دی

تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان تا پایان دی
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت:​ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت تا پایان دی باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کارتخوان‌های خود را ثبت و به پرونده مالیاتی خود متصل کنند.
منبع خبر : iribnews.ir