مزارع آینده جهان چه شکلی خواهند بود؟+فیلم

مزارع آینده جهان چه شکلی خواهند بود؟+فیلم
با افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی زمین، کمتر شدن زمین های حاصل خیز ، روش نوین کشاورزی عمودی به عنوان کلید خروج از بحران غذایی در جهان معرفی شده است.
منبع خبر : iribnews.ir