اوقات شرعی یازدهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی یازدهم مرداد ماه در سمنان
امروز سه شنبه، یازدهم مرداد ماه، چهارم محرم، دوم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir