اوقات شرعی چهارم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی چهارم تیر ماه در سمنان
امروز شنبه، چهارم تیر ماه، بیست و پنجم ذی القعده، بیست و پنجم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir