بودجه ۱۴۰۰ هنوز به تایید نهایی نرسیده است

بودجه ۱۴۰۰ هنوز به تایید نهایی نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اعضای این شورا همچنان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ را در دستور کار خود دارند.
منبع خبر : iribnews.ir