عوارض آزاد راهی

عوارض آزاد راهی
طبق قانون، رانندگانی که از آزادراه‌ها عبور می‌کنند یک هفته وقت دارند تا عوارض آزادراهی را پرداخت کنند و در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.
منبع خبر : iribnews.ir