حکایت کالا‌های دپو شده در انبار‌های سازمان اموال تملیکی

حکایت کالا‌های دپو شده در انبار‌های سازمان اموال تملیکی
در نشست امروز شورای عالی قضایی مقرر شد نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی به همه انبار‌های این سازمان در سراسر کشور سرکشی و مشکلات را رصد کنند تا به زودی درباره این کالا تعیین تکلیف شود.
منبع خبر : iribnews.ir