معاون وزیر راه و شهرسازی: نیازمند نقشه جامع فرونشست زمین هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی: نیازمند نقشه جامع فرونشست زمین هستیم
سرپرست مرکز تحقیقات مسکن: پس از تأمین نقشه جامع فرونشست، تغییراتی که در آستانه بحران قرار ندارد، ترمیم می‌شوند
منبع خبر : iribnews.ir