رضایی: دولت در حمایت از بورس مصمم است

رضایی: دولت در حمایت از بورس مصمم است
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد تیم اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم و هماهنگ است.
منبع خبر : iribnews.ir