اوقات شرعی سی و یکم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی سی و یکم تیر ماه در سمنان
امروز جمعه، سی و یکم تیر ماه، بیست و دوم ذی الحجه، بیست و دوم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir