کمبود کیت تشخیص کرونا در سیستان و بلوچستان

کمبود کیت تشخیص کرونا در سیستان و بلوچستان
قوسیان گفت: سیستان و بلوچستان در زمینه دارو و کیت‌های تشخیص کرونا کمبود دارد که از همین جا از دوستانمان در سراسر کشور درخواست می‌کنیم ارسال کیت تشخیص کرونا را به این استان در اولویت قرار دهند.
منبع خبر : yjc.news