قانون جهش تولید مسکن و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن در بانک ها

قانون جهش تولید مسکن و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن در بانک ها
بانک مرکزی اعلام کرد طبق قانون، متقاضیانی واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند که پس از تکمیل مدارک، سهم آورده نقدی خود را واریز کنند.
منبع خبر : iribnews.ir