شورای حل اختلاف به چه موضوعاتی رسیدگی می‌کند؟

شورای حل اختلاف به چه موضوعاتی رسیدگی می‌کند؟
در این مطلب نظر شما را به موادی از قانون شورای حل اختلاف در خصوص صلاحیت این مرجع جلب می‌نماییم.
منبع خبر : iribnews.ir