بحران بی خانمان ها در آمریکا

بحران بی خانمان ها در آمریکا
به گفته مقامات آمریکا، انتظار می‌رود تعداد بی خانمان‌ها در سال جاری میلادی در این کشور افزایش یابد.
منبع خبر : iribnews.ir