آماری از میزان مصرف امروز برق در کشور

آماری از میزان مصرف امروز برق در کشور
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت، میزان مصرف برق کشور امروز(شنبه) از مرز ۵۸ هزار مگاوات عبور کرد.
منبع خبر : mehrnews.com