ایران از امنیت عراق حمایت می‌کند

ایران از امنیت عراق حمایت می‌کند
سخنگوی وزارت خارجه با ابراز نگرانی شدید از حوادث اخیر در عراق گفت: ایران همواره از امنیت و تمامیت ارضی عراق حمایت کرده و هر اقدامی که این اصول خدشه ناپذیر را مورد تهدید قرار دهد، قویا مردود می‌داند.
منبع خبر : iribnews.ir