رئیسی: خط قرمز دولت در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت مردم است

رئیسی: خط قرمز دولت در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت مردم است
رئیس جمهور: در سیاست بین المللی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و تلاش بسیاری داشته و داریم. هدف ما توجه به توسعه اقتصادی و سلامت مردم است.
منبع خبر : iribnews.ir