تزریق دو دز واکسن کرونا به ۱۰ درصد خوزستانی ها

تزریق دو دز واکسن کرونا به ۱۰ درصد خوزستانی ها
رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت : ۱۰ درصد جمعیت استان ۲ دز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.
منبع خبر : iribnews.ir