ایران و آمریکا دیداری نخواهند داشت

ایران و آمریکا دیداری نخواهند داشت
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ایران و ایالات متحده دیداری نخواهند داشت؛ غیرضروری است.
منبع خبر : iribnews.ir