سوریه و ترکیه در مسیر صلح و آشتی

سوریه و ترکیه در مسیر صلح و آشتی
پس از نشست‌های تهران و سوچی روند آشتی بین ترکیه و سوریه شتاب گرفته است
منبع خبر : iribnews.ir