پاسخ نماینده ایران به اظهارات موهوم نماینده امارات

پاسخ نماینده ایران به اظهارات موهوم نماینده امارات
رئیس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به اظهارات موهوم نماینده امارات درباره جزایر سه گانه پاسخ داد.
منبع خبر : iribnews.ir