مخبر:برنامه ریزی برای احیای ۶ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل

مخبر:برنامه ریزی برای احیای ۶ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل
معاون اول رئیس جمهور از دبیر نهضت واحد‌های اقتصادی احیای دست کم ۶ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال ۱۴۰۱ را خواستار شد.
منبع خبر : iribnews.ir