دولت، شکایتی از اصحاب رسانه نداشته و ندارد

دولت، شکایتی از اصحاب رسانه نداشته و ندارد
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون هیچ گونه شکایتی علیه اصحاب رسانه در مراجع قضایی مطرح نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir