طحان نظیف: سامانه ارتباطات شورای نگهبان؛ پل ارتباطی مردم با این شورا

طحان نظیف: سامانه ارتباطات شورای نگهبان؛ پل ارتباطی مردم با این شورا
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سامانه ارتباطات این شورا پل ارتباطی میان مردم و نامزد‌های انتخابات با شورای نگهبان است تا بتوانیم مستقیم موضوعات را پیگیری کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir