تلاش برای نو شدن

تلاش برای نو شدن
اشتغال زنان در ندامتگاه‌ها از اولویت‌های اصلی برای بازگشت آن‌ها به زندگی است.
منبع خبر : iribnews.ir