مردم در محل ریزش ساختمان تجمع نکنند

مردم در محل ریزش ساختمان تجمع نکنند
فرماندار آبادان گفت: از مردم درخواست می کنیم با توجه به ناپایدار بودن شرایط سازه ، در محل ریزش ساختمان تجمع نکنند.
منبع خبر : iribnews.ir