ساز و کار فعلی مدیریت سوانح کشور به بازنگری نیاز دارد

ساز و کار فعلی مدیریت سوانح کشور به بازنگری نیاز دارد
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: سیاستگذاری درست، تنظیم قوانین و داشتن ساختار‌های مناسب برای رویارویی حوادث طبیعی نیاز امروز کشور است. ­­ساز و کار فعلی مدیریت سوانح کشور به بازنگری و اصلاح نیاز دارد.
منبع خبر : iribnews.ir