سه عامل اساسی حادثه متروپول آبادان

سه عامل اساسی حادثه متروپول آبادان
­محسن پیرهادی رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در یادداشت کوتاهی، به حادثه فرو ریختن متروپل آبادان که در اثر واکنش نشان داد و خواستار برخورد جدی با مسببان و مقصران این فاجعه مدیریتی شد.
منبع خبر : iribnews.ir